Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri

Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan lapsille ja nuorille suunnattuja taide- ja kulttuuripalveluita, mutta myös lasten oman, leikkiin tai kerrontaan perustuvan itse luodun kulttuurin edistämistä.

Lastenkulttuurin edistäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan painopisteitä. Lastenkulttuuria tuetaan valtionosuuksilla ja harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla sekä strategiatyöllä.

Lastenkulttuuri -osuudessa kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteistä ja linjauksista lastenkulttuurin edistämiseksi.

Lastenkulttuuriasiat opetus- ja kulttuuriministeriössä

Opetus- ja kulttuuriministeriössä lapsia ja nuoria koskevia taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä asioita hoidetaan eri vastuualueilla. Taiteen vastuualue huomioi lastenkulttuurin taide- ja kulttuurilaitosten, järjestöjen ja taiteenalojen rahoituksessa. Kulttuurin vastuualue vastaa lastenkulttuurin edistämisestä kirjastojen, median ja elokuvan osalta.

Liikunnan vastuualue vastaa lasten ja nuorten liikunnan tukemisesta ja nuorisotyön ja -politiikan vastuualue edistää lastenkulttuuria tukemalla nuorten harrastuspohjaista kulttuuritoimintaa.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto vastaa mm. iltapäivätoimintaan, esiopetukseen, yleissivistävään taidekasvatukseen, taiteen perusopetukseen ja taiteen ammatilliseen koulutukseen liittyvistä asioista.

Muita toimijoita hallinnonalalla ovat mm. alueelliset taidetoimikunnat.

Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri