Etusivu Kulttuuri Kulttuurivienti Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta ja ystävyysseurat

Ystävyysseurat Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee osana kansainvälisen yhteistyön tukitoimia Suomessa toimivia eri maiden ystävyysseuroja. Näistä osa saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta ja osa projektiavustusta.

Ystävyysseurojen päätehtävänä on lisätä edustamansa maan tunnettuutta Suomessa. Osa seuroista pyrkii myös lisäämään Suomen tunnettuutta kohdemaassaan. Valtionavustuksella tuetaan ystävyysseurojen kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää myös ulkomailla asuvien suomalaisten kulttuuritoimintoja tukemalla kolmea keskusjärjestöä.

Ulkosuomalaisyhteisöt eri puolilla maailmaa voivat hakea projektiavustuksia Suomi-Seuralta.

Ystävyysseurojen ja ulkosuomalaisten kulttuuritoiminnan kautta on syntynyt laajoja kontaktiverkostoja, joilla voi olla tärkeä merkitys kulttuuriviennin edistämisessä.

Etusivu Kulttuuri Kulttuurivienti Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta ja ystävyysseurat