Etusivu Kulttuuri Kulttuurivienti

Kulttuurivienti

Suomen kansainvälisesti monipuolinen ja kattava kulttuurin ja taiteen tukijärjestelmä sekä koko maan kattava taidelaitos- ja taidekasvatusjärjestelmä luovat edellytykset tuottaa kansainvälisesti kiinnostavia ja kilpailukykyisiä kulttuurituotteita ja –palveluja.

Kulttuurin toimialojen kansantaloudellista merkitystä analysoidaan tilastollisin menetelmin. Tärkein väline on Tilastokeskuksen ylläpitämä kulttuurin satelliittitilinpito. Taide on perustellusti nähty yhteiskunnassa pääasiassa kulttuurisen identiteetin ja moninaisuuden lähteenä, mutta sen taloudellisen merkityksen hahmottaminen laajentaa näkökulmaa.

Kulttuurin toimialat muodostavat merkittävän osan Suomen kansantaloutta. Esim. vuonna 2010 toimialojen yhteenlaskettu tuotos oli yli 10,5 miljardia euroa ja niiden tuottama arvonlisäys yli 3 % koko talouden arvonlisäyksestä. Suomessa kulttuuri on myös toiseksi tärkein yksityisen kulutuksen kohde. Vuonna 2010 kulttuurin yksityisen kulutuksen arvo oli yli 6,5 miljardia euroa. Kotimarkkinat eivät todennäköisesti enää kasva merkittävästi, mutta kansainvälisesti kulttuurin ja luovien tuotteiden ja palveluiden kauppa on jatkuvasti lisääntynyt. Kulttuuriviennillä tähdätään Suomen kansallisen kulttuuripanostuksen hyödyntämiseen. Kohdistamalla tukea siihen ratkaisevan tärkeään vaiheeseen, jossa kulttuurituote tai –palvelu tulee kosketuksiin yleisöjensä ja kuluttajiensa kanssa, pyritään lisäämään alan yritysten ja toimijoiden vientituloja ja kulttuurialan työllistämismahdollisuuksia. 

Kulttuurivientiin liittyviä asioita hoidetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla tekijänoikeuden ja kulttuurin talouden vastuualueella.Etusivu Kulttuuri Kulttuurivienti