Vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet: kulttuuri

Sivulle on koottu tietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavina olevista kulttuuriin liittyvistä keskeisistä säädöshankkeista.

Hanke-esittelystä löytyvät yhteystiedot valmistelijoille, joilta saa lisätietoja sekä linkit hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin. Hankkeiden tietoja päivitetään niiden edetessä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutokset ja indeksit

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Taide- ja kulttuurihallinnon valtionavustuspolitiikan uudistaminen

Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikkaa kehitetään strategisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Uudistus vaikuttaa mm. valtionavustusten hakukäytäntöihin ja myöntökriteereihin.