Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Tilastot ja tutkimus

Kulttuuriin liittyvät tilastot ja tutkimus

Kulttuuria koskevien tilastoja tuottavat Tilastokeskus sekä mm. eri virastot ja laitokset.

 • Elokuva-alan tilastoja  kokoaa Suomen elokuvasäätiö.
 • Kirjojen tuotannosta ja myynnistä löytyy tilastoja Suomen kustannusyhdistyksestä
 • Kirjastojen toimintaan ja käyttöön liittyviä tietoja kootaan kirjastojen tilastotietokantaan.
 • Kulttuuritapahtumien toiminnasta ja taloudesta kerää jäsenjärjestöjensä osalta Finland Festivals.
 • Musiikkin tilastoja kokoavat mm. Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Konserttikeskus sekä Kirkkohallitus, joka julkaisee seurakuntien musiikkitoimintaa kuvaavia tilastoja. Teosta laatii vuosittain listan eniten esitetyistä suomalaissävelmistä. Äänitteiden nimiketuotantoa tilastoivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kirjastot.
 • Museovirasto kokoaa vuosittain tilastotiedot ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta.
 • Tanssin tilastoihin kokoaa tiedot Tanssin tiedotuskeskus.
 • Teatteritilastoihin kerää vuosittain tilastotiedot Teatterin tiedotuskeskus

Tietoja kulttuurin eri aloista sekä yleisesti taloudesta, yritystoiminnasta, työvoimasta, koulutuksesta ja kansainvälisistä vertailuista kokoaa Tilastokeskus. Taiteen ja kulttuurin kansantaloudellisten vaikutusten tilastollista arviointia kehitetään yhteistyössä tilastokeskuksen ja muiden ministeriöiden kanssa.

Kulttuuripolitiikan tutkimus

Kulttuuripolitiikkaan liittyvän tutkimuksen tarve korostuu, sillä toimintaympäristön kehityksen ennakointia, strategista suunnittelua ja johtamista sekä toimenpiteiden vaikutusten arviointia varten tarvitaan yhä enemmän tietoa.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE seuraa kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä. Säätiön tutkimuskeskus tuottaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön tutkimustietoa.

Taiteen ja kulttuurin alan tutkimustietoa tuottavat myös

 • Taiteen edistämiskeskus
 • Museovirasto
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
 • Kansallisgalleria
 • Arkistolaitos.

Kulttuuripolitiikan tutkimusta toteutetaan myös yliopistoissa ja niiden yhteydessä toimivissa tutkimuslaitoksissa.

Euroopan neuvoston kulttuurikomitean toteuttamista Euroopan maiden kulttuuripolitiikan maatutkimuksista löytyy tietoa myös Suomen kulttuuripolitiikasta.

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Tilastot ja tutkimus