Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Kehittämisohjelmat ja -hankkeet

Kulttuuripolitiikan strategiset tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa määritellään kulttuuripolitiikan kehittämisen strategiset tavoitealueet ja tavoitteet:

Luova työ ja tuotanto

  • Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet

Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin 

  • Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet

 Kulttuurin perusta ja jatkuvuus

  • Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

Kulttuuripolitiikan eri osa-alueilla on niiden toimintaa ohjaavia ohjelmia ja hankkeita, jolla strategian tavoitteita.

 

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Kehittämisohjelmat ja -hankkeet