Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö

Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö

Taiteen ja kulttuurin laitokset, järjestöt ja taiteilijat ja muut toimijat tekevät kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen siinä sekä julkisen että yksityisen sektorin mahdollisuuksia.

Yhteistyökumppaneita ovat esim. monet museot, eräät taiteen tiedotuskeskukset sekä Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK. Lisäksi ministeriö tukee ulkomailla kansainväliseen levitykseen tarkoitettuja Suomen kulttuurielämän eri aloja käsitteleviä julkaisuja, residenssitoimintaa ja ystävyysseuratoimintaa.

Eri maiden kahdenvälistä yhteistyötä varten Suomi on solminut kulttuurivaihtosopimuksia, joiden valmistelusta vastaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi yhteistyönä toteutetaan mm. sukukansaohjelmaa Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien tukemiseksi.

Suomella on eri maissa kulttuuri- ja tiedeinstituutteja, joiden tavoitteena on tehdä suomalaista kulttuuria, taidetta ja tiedettä tunnetuksi kohdemaissaan erityisesti asiantuntijayleisölle sekä edistää maiden kulttuurivaihtoa ja -yhteistyötä sekä alaansa liittyvää tutkimusta ja opetusta.

Yhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä

Kansainvälisessä kulttuuripolitiikassa tärkeäksi teemaksi on noussut globalisaation myötä kulttuurisen moninaisuuden turvaaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Tätä aihetta on käsitelty mm. Euroopan unionissa, Euroopan neuvostossa sekä Unescossa. Unescon sopimus kulttuuri-ilmausten moninaisuuden suojelusta ja edistämisestä muodostaa pohjan kansainväliselle kulttuuripoliittiselle yhteistyölle, jonka yhtenä perusajatuksena on kulttuurituotteiden ja -palveluiden erityisluonteen tunnustaminen kulttuuriarvojen välittäjinä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kulttuurialan kansainvälisestä yhteistyöstä mm. Unescossa, Euroopan neuvostossa, Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja Pohjoismaisessa kulttuurirahastossa, Itämeren valtioiden neuvostossa, Arktisessa neuvostossa, Barentsin euroarktisen alueen neuvostossa ja niiden kulttuurielimissä sekä lähialueilla.

Pohjoista kulttuurista kumppanuutta opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää toimeenpanemalla Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmaa ja edistämällä EU:n ja Venäjän välillä sovitun kulttuurin tiekartan toimeenpanoa.

Kulttuurialan kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä asioita valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä taideyksikössä, kulttuuriyksikössä sekä kansainvälisten asiain sihteeristössä.

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö