Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannon lähtökohta on digitaalisissa audiovisuaalisissa tietoon ja kulttuuriin painottuvissa tuotteissa. Sisältötalous muodostuu näille tuotteille syntyvistä markkinoista. Valtion tehtävänä on luoda suotuisat edellytykset sisällöntuotannolle, varmistaa sananvapauden toteutuminen sekä tukea monipuolisuutta ja moniarvoisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sisältötuotantohanke

Sisältötuotantohankkeen tavoitteena lisätä kulttuurisia sisältöjä, niiden monipuolisuutta ja saatavuutta nykyisissä ja kehitteillä olevissa jakeluverkoissa. Hankkeella edistetään digitaalisen sisältötuotannon ja erityisesti uuden teknologian alustoihin ja järjestelmiin (mm. digitaalinen televisio, e- tai d-cinema, Internet, langattomat viestimet) tuotettujen kulttuuristen sisältöjen ja -palveluiden kehittämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea yhteis- ja kehitystyölle

Hankkeen avulla tuetaan kotimaisen digitaalisen sisältötuotannon ja -jakelun kehittämistä ja edistetään kulttuuritoimijoiden yhteistyömahdollisuuksia uutta teknologiaa hyödyntävissä sisältöprojekteissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja AVEK:n yhteinen Digitaaliset Demot -hanke

Tavoitteena on kehittää mielekkäitä sisältöjä ja palveluja digitaalisiin päätelaitteisiin, vastata digitaalisen toimintaympäristön kasvaviin tarpeisiin ja tietoyhteiskunnan kulttuuria koskeviin tavoitteisiin. Tukea haetaan suoraan AVEK:sta.

AVEKin kautta haettava tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka  hyödyntävät digitaalista monikanavaisuutta ja etsivät uusia kerronnan muotoja kulttuurin ja viihteen alueilla.

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on

  • edistää kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kansallisten tietovarantojen saatavuutta ja käytettävyyttä tietoverkoissa
  • kehittää sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisuja.