Linjaukset ja toiminta

Tietoyhteiskunnan kulttuuripalvelut lisäävät kulttuurista tasa-arvoa kun tietotekniikkaa hyödyntämällä kulttuuripalvelut ovat entistä laajemman yleisön saatavilla. Tekniikka synnyttää myös uusia ilmaisumuotoja, kulttuurituotantoa ja oppimis- ja tietotuotteita.

Kulttuuri tietoyhteiskunnassa 2010 -strategia

Kulttuuripolitiikan lähtökohdat tietoyhteiskunnan kehittämiseksi on linjattu opetusministeriön Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -strategiassa.

Lähtökohtia ovat kotimaiset sisällöt, kulttuurin saatavuus ja uudet tuotteet ja palvelut.

Tietoyhteiskunnan kulttuuripoliittiset arvot ovat pysyviä: tasa-arvo, demokratia ja syrjäytymisen estäminen - tietoyhteiskuntaa rakennetaan kansalaisille. Toimiva tietoyhteiskunta arvostaa ja tukee osaamista ja innovatiivisuutta, menestymistä ja työllisyyttä, hyvää elämää ja kestävää kehitystä.

Strategian tavoitteiden taustalla ovat

  • talouden ja työllisyyden edistäminen
  • kulttuurin mahdollisuudet edistää ja kehittää teknologiaa käyttäjäystävälliseksi
  • kilpailukyvyn parantaminen
  • ja kansainvälisten mahdollisuuksien lisääminen.

Tietoyhteiskuntaohjelma

Hallitusohjelmassa todetaan, että kulttuuripolitiikalla tuetaan kulttuurista ja taiteellista monimuotoisuutta, rikasta kulttuuriperintöä, kulttuuri- ja taidelaitoksia sekä edellytyksiä luovaan työhön.

Tietoyhteiskuntaohjelmalla kannustetaan mm. digitaalisten palvelujen ja sisältöjen tuotantoa sekä rohkaistaan yrityksiä sähköiseen kaupankäyntiin ja verkottumiseen.

Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -strategia toteuttaa arjen tietoyhteiskuntaohjelmaa mm. seuraavin hankkein:

  • suomi.fi- portaalin integroiminen kansalliseen tiedonhakuportaaliin
  • kaikkien kirjastotyyppien tietoportaalin kehittäminen
  • näkövammaisten kirjaston kehittäminen digitaaliseksi kirjastoksi
  • audiovisuaalisen sisältötuotannon edistäminen
  • kansallisen kulttuuriperinnön digitointihankkeet
  • kansallisen digitaalisen kirjaston kehittäminen