Etusivu Kulttuuri Kulttuuri ja digitalisaatio

Kulttuuri ja digitalisaatio

Laajasti hyödynnettävät digitaaliset kulttuuriaineistot sekä digitaaliset kulttuuripalvelut vahvistavat osaamis- ja sivistysperustaa ja kasvualojen rakentumista. Kulttuurin digitaaliset tuotteet ja palvelut lisäävät mahdollisuuksia osallistumiseen ja edistävät sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. Ne ovat myös kasvava osa kansainvälistä kauppaa.

Digitaalisten kulttuuriaineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys

Alkujaan digitaalisten kulttuuriaineistojen määrä kasvaa nopeasti. Museot, kirjastot ja arkistot digitoivat fyysisessä muodossa olevia kulttuuriaineistojaan.

Kulttuurisektorin toimijat avaavat digitaalisia aineistojaan enenevässä määrin avoimena datana: laillisesti ilman käyttörajoituksia, avoimin käyttöehdoin, teknisesti koneluettavassa muodossa ja käyttäjille maksutta.

Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-asiakasliittymä tuo kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot ja palvelut keskitetysti kaikkien saataville.

Kirjastojen, museoiden ja arkistojen digitaalisia kokoelmia ja kulttuuriympäristötietoa hyödynnetään monipuolisesti yleisessä tiedonsaannissa, koulutuksessa, tutkimuksessa sekä luovassa ja kaupallisessa toiminnassa. Digitaalisten kulttuuriaineistojen tarjonnan lisääntyessä uudet jakelumuodot, liiketoimintamallit ja palvelumuotoilu kehittyvät ja monipuolistuvat.

Sähköiset osallistumisen ympäristöt auttavat myös kulttuuri- ja taideinstituutioiden verkostoitumista, taiteen edistämistä ja taiteilijoiden työllistyvyyttä.

Digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytys

Suuri lähitulevaisuuden haaste on kulttuurin ja tutkimuksen digitaalisten tietovarantojen pitkäaikaissäilytyksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on lukuisia toimijoita, joilla on lakisääteinen velvoite tai muu perusteltu tarve säilyttää digitaalista aineistoa pysyvästi tai erittäin pitkäaikaisesti. On erityisen tärkeää, että digitaaliset kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistot säilyvät käytettävinä ja ymmärrettävinä tuleville sukupolville.

Digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimuksen tietoaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisulla mahdollistetaan osana Kansallista digitaalista kirjastoa digitaalisten aineistojen monipuolinen hyödyntäminen tulevaisuudessa.

 

Etusivu Kulttuuri Kulttuuri ja digitalisaatio