Etusivu Kulttuuri Museot ja kulttuuriperintö Taidenäyttelyiden valtiontakuu

Taidenäyttelyiden valtiontakuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtiontakuita taidenäyttelyiden näyttelyesineille aiheutuvien vahinkojen korvaamisen varalta. Järjestelmää sovelletaan myös historiallisiin ja muihin kulttuurinäyttelyihin. Valtiontakuu vapauttaa merkittävien näyttelyiden järjestäjät näyttelyesineiden vakuuttamisesta johtuvista kustannuksista. Järjestelmän tavoitteena on edistää korkeatasoista kansainvälistä ja kotimaista näyttelytoimintaa ja kulttuurivaihtoa.

Valtiontakuuseen oikeuttavan näyttelyn järjestäjänä voi olla vain kotimainen julkisyhteisö taikka muu yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö. Luonteeltaan kaupallisiin näyttelyihin takuuta ei voi saada. Näyttelytilojen tulee olla pysyvään näyttelytoimintaan tarkoitettuja ja niiden on täytettävä asianmukaiset palo- ja muut turvallisuusvaatimukset. 

Valtiontakuu on harkinnanvarainen ja se voi sisältää näyttelynjärjestäjälle asetettavia ehtoja tai rajoituksia. Myös näyttelytiloille ja kuljetuksille voidaan asettaa yleisiä turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Valtiontakuuhakemus on toimitettava viimeistään kolme kuukautta ennen haetun valtiontakuun alkamista opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.  Mikäli päätös tarvitaan etuajassa, tulee hakemus toimittaa vastaavasti aikaisemmin.

HUOM. Myöhemmin mahdollisesti toimitettavat hakemuksen liitteet tulee lähettää suoraan lautakunnan sihteerille, ei ministeriöön.

Valtiontakuun myöntämisessä opetus- ja kulttuuriministeriötä avustaa näyttelyiden valtiontakuulautakunta.

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, etunimi.sukunimi@minedu.fi,  0295 3 30081, opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
OTK, M.C.L., FM  Leea Vartia, leeavartia@gmail.com, 040 502 8717, Paasitie 15 E 21, 00830 Helsinki, näyttelyiden valtiontakuulautakunta

Ohjeet

Lomakkeet

Mallit


Säädökset (pdf-tiedostoina)

Epäviralliset käännökset:

 

 EU/Collection Mobility

  Report by the OMC subgroup on State indemnity and shared liability agreements (pdf)

Etusivu Kulttuuri Museot ja kulttuuriperintö Taidenäyttelyiden valtiontakuu