Etusivu Kulttuuri Museot ja kulttuuriperintö

Museot ja kulttuuriperintö

Museo- ja kulttuuriperintöasiat valtionhallinnossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto vastaa valtionhallinnossa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista. Kulttuuriympäristöasiat kuuluvat ympäristöministeriölle.
Kulttuuriympäristön suojelusta, siihen liittyvästä tutkimuksesta ja museotoimen yleisestä johdosta ja kehittämisestä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museovirasto. Museovirasto laatii myös vuosittaisen museotilaston ja vastaa museoalan kehittämisestä yhteistyössä muun museolaitoksen kanssa.

Museokentän rakenne

Suomessa on noin 160 päätoimisesti hoidettua museota. Valtakunnallisia museoita on kolme: Museoviraston osana toimiva Suomen kansallismuseo on kulttuurihistoriallisen alan valtakunnallinen museo. Oman alansa valtakunnallisena museona toimii Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja taidemuseoiden valtakunnallisena museona Kansallisgalleria.

Lisäksi Suomessa on 22 maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota. Niiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa alueellaan.

Valtakunnallisia erikoismuseoita on 16. Niillä tarkoitetaan museoita, jotka omalla erikoisalallaan koordinoivat valtakunnallista tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa.

Museotoimen rahoitus

Sekä kunnat että valtio rahoittavat museotoimen menoista molemmat noin 40 %. Loput rahoituksesta on museoiden omatoimista tuottoa ja muita tuloja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää museoille lakisääteisen valtionosuuden lisäksi harkinnanvaraisia avustuksia muun muassa museorakennusten peruskorjaamiseen ja museokokoelmien digitoimiseen. Myös EU:n rakennerahastojen kautta on tuettu monia museohankkeita.

Museovirasto myöntää museoille tukea innovatiivisiin hankkeisiin ja valtionosuuslain ulkopuolisille museoille harkinnanvaraista avustusta. Museovirasto tukee lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja alusten kunnostamista.

Museo- ja kulttuuriperintöasiat valtionhallinnossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto vastaa valtionhallinnossa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista. Kulttuuriympäristöasiat kuuluvat ympäristöministeriölle.

Kulttuuriympäristön suojelusta, siihen liittyvästä tutkimuksesta ja museotoimen yleisestä johdosta ja kehittämisestä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museovirasto. Museovirasto laatii myös vuosittaisen museotilaston ja vastaa museoalan kehittämisestä yhteistyössä muun museolaitoksen kanssa.

Etusivu Kulttuuri Museot ja kulttuuriperintö