Yliopistot ja yhteistyöverkostot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 14 yliopistoa, joista kaksi on säätiölain mukaisia säätiöitä (*) ja muut julkisoikeudellisia laitoksia.

Sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK).

Yliopistokeskukset ja yliopistoverkostot lisäävät yhteistyötä

Yliopistokeskukset täydentävät Suomen yliopistokenttää niillä alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa ja kokoavat alueillaan toimivan yliopistollisen toiminnan. Yhteistyöhön osallistuvat usein myös alueen ammattikorkeakoulut, kunnat ja maakuntaliitto.

Yliopistoverkostot ovat pääasiassa saman alan tutkimus- ja opetusyksiköiden yhteistyöorganisaatioita. Verkostoja toimii esimerkiksi viestintätieteiden, terveystieteiden ja naistutkimuksen aloilla.

Yliopistojen ja korkeakoulujen palvelukeskus

Certia Oy on palvelukeskus, joka on erikoistunut yliopistojen ja korkeakoulujen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamiseen.

CERTIA Oy