Yliopistojen toimintaan liittyviä tilastoja

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, joka on toteutettu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Yliopistojen tilastoja löytyy opiskelijoista, tutkinnoista, opintosuorituksista, opintojen kulusta, kansainvälisyydestä, julkaisuista, taloudesta, henkilöstöstä, tutkimus- ja kehitystyöstä sekä hakeneista ja hyväksytyistä.

Vipunen

KOTA extranet

KOTA extranet -järjestelmää käytetään osana yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välistä tulosohjausprosessia.

KOTA extranet (järjestelmä vaatii käyttäjätunnuksen)