Yliopistokoulutus ja sen kehittäminen

Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamaa korkeakoulujärjestelmää kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja samalla alueellisiin tarpeisiin joustavasti vastaavana kokonaisuutena. Kehittämistavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen toimintasuunnitelmaan sekä muista eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamista strategisista tavoitteista.

Yliopistolain mukaisesti yliopistot ovat itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä. Uusimuotoiset yliopistot aloittivat toimintansa 1.1.2010.

Yliopistojen kehittämisen painopisteitä lähivuosina ovat mm.:

 • yliopistojen toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen sekä niihin liittyvät toimintatapa- ja rakenneuudistukset
 • korkeakoulujen keskinäisen ja korkeakoulujen tutkimuslaitosten välisen profiloitumisen ja työnjaon selkeyttäminen sekä yhteistyön lisääminen
 • tutkijakoulutuksen ja tutkimusedellytysten vahvistaminen
 • avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen
 • yliopisto-opetuksen ja opintojen ohjauksen kehittäminen
 • ympärivuotisen opiskelun mahdollistaminen
 • opiskelijavalintojen ja valintakoemenettelyjen kehittäminen
 • aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parantaminen
 • korkeakoulujen verkko-opetustarjonnan ja digitaalisen koulutusyhteistyön kehittäminen
 • tutkimustulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen vahvistaminen
 • yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.