Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pienille koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa

Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista kerho- tai vapaa-ajan toimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Kunnat päättävät toiminnan järjestämisestä, ja lasten osallistuminen siihen on vapaaehtoista.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä, yhdistyksiltä tai seurakunnilta. Kunta voi myös avustaa palvelujen tuottajia.

Kunnilla ei ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Valtio myöntää kunnille aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiskustannuksiin valtionosuutta.

Toiminnan tavoitteet ja sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
  • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
  • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään, turvalliseen toimintaan ja mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältö voi liittyä tavoitteellisiin harrastuksiin ja kehitystä tukevaan toimintaan kuten liikuntaan, käden taitoihin, kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun, musiikkiin ja arkiaskareisiin tai tiedollisiin aiheisiin. Aikaa voidaan varata myös koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Koulun kerhotoiminta ja taiteen perusopetus voivat olla osa aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Opetushallitus päättää toiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, joiden pohjalta kunta laatii toimintasuunnitelman. Kunta vastaa siitä, että palvelut järjestetään säädösten mukaisesti.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa ja saa siihen valtionosuutta, toimintaa tulee tarjota joko keskimäärin kolme tuntia päivässä (570 tuntia) tai keskimäärin neljä tuntia päivässä (760 tuntia) koulun työvuoden aikana. Toimintaa järjestetään arkipäivisin kello 7-17 välillä. Siihen osallistuville on tarjottava välipala.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun tiloissa voivat järjestää myös koulun ulkopuoliset tahot.

Kunta ilmoittaa toiminnan järjestämispaikoista, aikatauluista sekä siitä, miten toimintaan haetaan. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan valintaperusteiden on oltava kaikille samat.

Kunnat voivat periä kohtuullisia osallistumismaksuja. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksun enimmäismäärä on kolmen tunnin osalta 60 euroa ja neljän tunnin osalta 80 euroa. Ylimenevistä toimintatunneista voidaan periä lisämaksu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998). Ohjaajina voivat toimia erilaisten harrastusten ja muun vapaa-ajantoiminnan ohjaajat sekä lasten hoitoon ja kasvatukseen perehtyneet henkilöt. Tehtävään soveltuva tutkinto on esim. korkeakoulututkinto, ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai näyttötutkintona suoritettava ammattitutkinto.  Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelevien rikostausta selvitetään.

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta