Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Opintotuki Kansainväliset opintotukiasiat

Kansainväliset opintotukiasiat

Opintotuen saatavuus muulla kuin kotimaassa tapahtuviin opintoihin on yksi opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta edistävistä tekijöistä.

Ulkomailla opiskeluun voi saada valtion opintotukea, jos opinnot vastaavat valtion tukemia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon.  Kotimaan tutkintoon liittyviä opintoja tai harjoittelun ulkomailla suorittavien opiskelijoiden ulkomaan jaksoa koskevat opintotukihakemukset käsitellään samassa paikassa kuin opiskelijan muu opintotuki. Koko tutkintoa ulkomailla suorittavien opintotukihakemukset käsitellään Kelan opintotukikeskuksen ulkomaan ryhmässä Jyväskylässä.

Suomeen opiskelemaan tulleet ulkomaalaiset kuuluvat yleensä oman maansa opintotuen piiriin. Ulkomaalaiselle, joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on muu kuin opiskelu, voidaan myöntää opintotukea. Maassaolon peruste arvioidaan ulkomaalaislain säännösten mukaan.

Opintotukijärjestelmät perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön ja tuen myöntämisperusteissa on maiden välillä eroavuuksia.


Eurostudet-tutkimusprojekti

Eurostudent on HIS:n (Hochscule information system Gmbl) koordinoima kansainvälinen tutkimusprojekti, jonka tehtävänä on:

  • kerätä vertailtavaa tietoa Euroopan korkeakouluopiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta ja elinoloista
  • tarjota strukturoitu ja standartoitu seurantajärjestelmä ja tunnistaa rakenteellisten toimien ja muutosten vaikutuksia erilaisiin opiskelijaryhmiin
  • kuvata nykytilannetta kansainvälisten vertailujen avulla ja tunnistaa esteitä kattavalle ja tehokkaalle Eurooppalaiselle korkeakoulualueelle

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Opintotuki Kansainväliset opintotukiasiat