Hallitusohjelman koulutuspoliittiset linjaukset

Osaamisen ja koulutuksen uudistaminen on yksi pääministeri Sipilän hallituksen strategisista tavoitteista. Hallitusohjelmalla tavoitellaan tilaa, jossa

"Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on
koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa."

Hallituskauden tavoitteet

 • Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa.
 • Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut.
 • Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.
 • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun.
 • Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.

Kärkihankkeet

Hallitusohjelman osaamiseen ja koulutukseen liittyvät kärkihankkeet ovat:

 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin
 2. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi
 3. Nopeutetaan siirtymistä työelämään 
 4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta
 5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi 
 6. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan