Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Koulutuksen kansainvälinen yhteistyö

Koulutuksen kansainvälinen yhteistyö

Koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista päätetään kansallisesti.

Kansallisilla järjestelyillä ja päätöksillä kehitystä ohjataan yhteisesti esim. Euroopan unionissa, Pohjoismaisessa yhteistyössä tai kansainvälissä järjestöissä tai elimissä kuten Euroopan neuvostossa, OECD:ssä tai YK:ssa sovittuun suuntaan.

Koulutuksen kansainvälistyminen

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä edistetään tukemalla ulkomailla suoritettuja opintojaksoja ja tehostamalla ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Tutkintojen ja pätevyyksien siirtämiseksi opiskelua tai työskentelyä varten on kehitetty menetelmiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen kansainvälistämiseen vuosittain valtionavustusta, jota voi hakea Opetushallituksesta. Avustukset on tarkoitettu kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin kehittämishankkeisiin ja muihin kansainvälistä yhteistyötä edistäviin toimintoihin.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainvälistymistä on tuettu mm. lisäämällä kansainvälisen liikkuvuuden mahdollisuuksia ja vahvistamalla kansainvälistä osaamista yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kasvanut.

Korkeakoulujen kansainvälistyminen on myös huomioitu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksen määräytymisperusteissa, joissa on mukana tekijänä mm. ulkomaisten suorittamat tutkinnot ja kansainvälinen opiskelijavaihto.

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Koulutuksen kansainvälinen yhteistyö