Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Kärkihankkeet ja muu kehittäminen

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet

Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteena on suomalaisen koulutuksen muutos ja uudistuminen. Kuuden kärkihankkeen toteutukseen osoitetaan vuosille 2016-2018 yhteensä 300 miljoonaa euroa.


Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Kärkihankkeeseen sisältyy mm. peruskoulun uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisaatio, opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen, Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen sekä kielikokeilu kielten opetuksen varhentamiseen.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi

Kärkihankkeessa ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperustaiseksi kokonaisuudeksi ja tehostetaan sitä.

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan. Käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli käytännönläheisen oppimisen edistämiseksi. Oppisopimuskoulutusta kehitetään.

Ammatillisen koulutuksen rakenteet, rahoitus, ohjaus, säätely ja toimintatavat uudistetaan.

Nopeutetaan siirtymistä työelämään


Kärkihankkeessa uudistetaan valintakoemenettelyjä ja lisätään yhteistyötä lukioiden ja yliopistojen sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Ympärivuotinen opiskelu mahdollistetaan korkeakouluissa ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista lisätään. Korkeakouluissa otetaan käyttöön digitaaliset oppimisympäristöt.

Julkisen sektorin tehtävien kelpoisuusvaatimuksia päivitetään.


Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta


Kärkihankkeessa mm. parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa sekä edistetään lasten ja nuorten luovia taitoja.


Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Kärkihankkeessa mm. selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä. Koulutusviennin lainsäädännölliset esteet puretaan ja otetaan käyttöön lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan


Kärkihankkeessa nuorisotakuusta kehitetään malli, jossa vastuu on yhdellä taholla (yhteisötakuu). Syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka

 

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Kärkihankkeet ja muu kehittäminen