Tutkintojen tunnustaminen

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta ammatillisesta kelpoisuudesta.

Suomessa Opetushallitus toimii ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) mukaisena tukikeskuksena, joka jakaa tietoa tunnustamisjärjestelmistä ja tutkintojen tunnustamis­menettelyistä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan Suomen viranomaisten päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työmarkkinoilla tai jatko-opintoihin Suomessa.

Ulkomailla tutkintonsa suorittanut tarvitsee yleensä tunnustamispäätöksen, jos hän hakee julkisen sektorin tehtävään tai virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kolmivuotinen korkea-asteen tutkinto.

Perusedellytys tutkinnon tunnustamiselle on, että oppilaitos ja sen myöntämä tutkinto kuuluvat kohdemaan viralliseen koulutusjärjestelmään.

Esimerkiksi toisessa EU-maassa opettajaksi kouluttautuneen tutkinnon tunnustamisesta vastaa Opetushallitus. Opetushallituksessa jokainen hakemus käsitellään erikseen ja päätös on maksullinen.

Ammatinharjoittamisoikeus

Joidenkin ammattien harjoittamiseen Suomessa vaaditaan viranomaisen lupa. Ammatin­harjoittamisoikeuden tarvitsevat mm. terveydenhuollon ammatinharjoittajat, eläinlääkärit, tilintarkastajat, asianajajat ja merenkulun ammatinharjoittajat.

Lupia ulkomailla ammattiin opiskelleille, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan Suomessa myöntävät: