Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakeminen -osuuteen on koottu tietoa ja linkkejä opintoihin hakeutumisesta. Yksityiskohtaisemmin tutkintoja ja opintoja käsitellään koulutuskokonaisuuden yhteydessä.

Perusopetukseen ilmoittaudutaan

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle, jota järjestävät kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät. Oppilaalla on oikeus päästä siihen kouluun, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Oppilas voi ilmoittautua myös muuhun kuin oman alueensa kouluun.

Lukio-opintoihin ja ammatilliseen peruskoulutukseen hakeminen

Lukiokoulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen (perustutkinnot) haetaan yhteishaussa. Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Hakeminen ammattikorkeakouluihin

Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun on korkeakoulukelpoisuuden antava:

 • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto
 • European Baccalaureate -tutkinto
 • Reifeprüfung-tutkinto
 • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot (alle 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vain ko. tutkintoa vastaavalle alalle)
 • ammattitutkinto
 • erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakijoilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.

Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta.

Hakeminen yliopistoihin

Pääsyvaatimuksena yliopistoon on korkeakoulukelpoisuuden antava:

 • ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto
 • European Baccalaureate -tutkinto
 • Reifeprüfung-tutkinto
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Tieteellisen ja taiteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeutta haetaan yleensä sille koulutusalalle, jossa pääaineopinnot on suoritettu, vaikka yliopistot ovat uudistaneet jatkokoulutuksen rakenteita ja koonneet eri alojen jatkokoulutuksen yhteen tai useampaan tutkijakouluun. Yliopistollisten jatkotutkintojen pääsyvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava tutkinto.

Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta.