Ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyö

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa kehitetään osana suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on työelämälähtöistä, mikä tarkoittaa uusien tai uudistettujen tuotteiden, tuotantovälineiden, menetelmien ja palveluiden löytämistä, kehittämistä ja tuottamista erityisesti alueen tarpeisiin.

TKI-toiminta sisältyy ammattikorkeakoulun strategioihin ja osaltaan luo pohjaa ammattikorkeakoulun profiilille. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on voimakkaasti kasvanut ja siihen on suunnattu aiempaa enemmän resursseja. Ammattikorkeakoulut ovat muun muassa toteuttaneet TKI-osaajavalmennuksen, johon osallistuneilla on monipuoliset valmiudet ammattikorkeakoulujen tehtävän mukaiseen TKI-toimintaan. Ammattikorkeakoulut ovat aktiivisesti mukana hallitusohjelman mukaisessa yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävässä yhteistyön tiivistämisessä ja työnjaon alue- ja alakohtaisien mahdollisuuksien etsimisessä.