Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyviä kirjeitä ja päätöksiä

Sivulle on koottu keskeisiä ammattikorkeakouluja koskevia päätöksiä, ohjeita ja suosituksia. Tavoiteohjaukseen liittyvät ohjeet löytyvät kuitenkin hallintoa, ohjausta ja rahoitusta esittelevästä kokonaisuudesta.

Opiskelijavalinnat

Eri vuosina suoritetut ylioppilastutkinnot ja niistä annettavat lähtöpisteet. Opetusministeriön kirje yliopistoille ja ammattikorkeakouluille 7.11.2007 (pdf)

Suositus Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (European Baccalaureate; EB), International Baccalaureate-tutkinnon (IB) ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden valinnasta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin (doc)

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakujärjestelmien aikataulut vuonna 2010 (pdf)

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakujärjestelmien aikataulut vuonna 2011 (pdf)

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakujärjestelmien aikataulut vuonna 2012 (pdf)

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakujärjestelmien aikataulut vuonna 2013 (pdf)

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakujärjestelmien aikataulut vuonna 2014 (pdf)

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteushaun aikataulut vuonna 2015 (pdf)

Tutkinnot

Kansainvälisten yhteistutkintojen ja kasoistutkintojen kehittäminen: opetusministeriön suositus (pdf)

Development of international Joint Degrees and double degrees: Recommendation of the Ministry of Education (pdf)

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen. Opetushallituksen muistio heinäkuu 2010 (pdf)