Ammattikorkeakouluja uudistetaan

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen 

  • osaajien kouluttaja
  • alueellisen kilpailukyvyn rakentaja
  • työelämän uudistaja 
  • innovaatioiden kehittäjä

Uudistusprosessin tavoitteena on luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset tällaiselle ammattikorkeakoululle.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa:

  • Vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus- ja kehitystyöllä.
  • Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vuoden 2014 alusta vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista.
  • Rahoitus uudistetaan tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista.
  • Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta. Uusien toimilupien myöntämisessä korostuvat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat. Nykyistä toimipisteverkkoa kootaan riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi.
  • Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen aikataulussa arvioidaan, miten ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirto kunnilta valtiolle sekä oikeushenkilöaseman muuttaminen toteutetaan.

Ajankohtaista

Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön tehdään muutoksia, joilla vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista.

Ensimmäisen vaiheen lainsäädäntö:

Valtioneuvosto on 12.12.2013 myöntänyt uudet toimiluvat uudistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtää vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle ja tehdä ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä. Toinen vaihe toteutetaan samassa aikataulussa kuin valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus.   

Toisen vaiheen lainsäädäntö:

Organisointi ja yhteistyö

Hankkeen etenemistä ohjaa ja tukee ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii johtaja Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ohjausryhmässä on laaja edustus ammattikorkeakouluista, työelämäjärjestöistä, kunnista ja opiskelijajärjestöstä.

Valmistelevan työryhmän jäsenet ovat opetus- ja kulttuuriministeriöstä.