Ammatillista koulutusta koskevia lomakkeita ja päätöksiä

Sivulle on koottu keskeisiä ammatillista koulutusta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä koskevia päätöksiä, ohjeita ja lomakkeita.

Tarkemmin lomakkeisiin, ohjeisiin ja päätöksiin liittyvistä asioista voi tiedustella opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen yksiköstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeitä ammatillisen koulutuksen järjestäjille

14.12.2016, dnro 238/522/2016
Valtionavustushaku oppisopimuskoulutuksen korotettuun koulutuskorvaukseen (pdf)
Liite 1 Korotettu koulutuskorvaus (xls)
Liite 2 Hakulomake korotettu koulutuskorvaus työnantajille (doc)

12.12.2016, dnro 15/012/2016
Ohje valtion luovuttamia kiinteistöjä koskevia ilmoituksia ja hakemuksia varten (pdf)

14.10.2016, Dnro 73/592/2016
Valtionavustushaku maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkava haku

Lomake 1 (doc)
Lomake 2 (doc)
Lomake 3 (doc)
Lomake 4 (doc)
Lomake 5 (doc)

30.9.2016, Dnro 26/221/2015
Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen hakeminen vuodelle 2017 ja vuoden 2016 enimmäismäärän tarkistaminen (pdf) Liite 1 (word)

26.5.2016, Dnro 41/592/2016
Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma (pdf) Lomake 1 (pdf)
Lomake 2 (pdf)

7.10.2015, Dnro 232/531/2015
OKM Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämislupa (pdf) Liitteen ohje (pdf) Liitelomakkeet (xls)

12.6.2015
Tietoa AMKoute-hankkeesta (pdf)

24.4.2015
VALMA- ja TELMA-luvan 1.8.2015 lukien saaneet koulutuksen järjestäjät (pdf)

9.2.2015, Dnro 2/591/2015
Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus/Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien taloudellisten edellytysten arviointi (ennakkotieto)

4.12.2014, Dnro 129/531/2014
Luvan hakeminen 1.8.2015 käynnistettävien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen järjestämiseen (pdf)

Perustelut valmentavan koulutuksen hakemukselle. Linkki sähköiseen lomakkeeseen.

24.10.2013, Dnro 61/592/2013
Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi

7.3.2013, Dnro 4/500/2012
Kuulemistilaisuudet OKM:n ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014 - 2016 (pdf)
Lista kuulemistilaisuuteen kuuluvista maakunnista ja koulutuksen järjestäjistä (pdf)

Ehdotus ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä 2014 - 2016, 27.3.2013

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät 2014 - 2016 (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääriksi 2014 - 2016 (pdf)

Ammatillisen peruskoulutuksen tarjonnan tavoitteet suhteessa alueen nuorisoikäluokkaan suuralueittain ja maakunnittain (pdf)

 

9.11.2012, Dnro 4/500/2012
Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille 2013 - 2016 (pdf)

Esitys järjestämislupien opiskelijamääriksi 2014 - 2016 
Esitys näyttötutkintoon valmistavan peruskoulutuksen tarjonnasta 2013 - 2016 
Esitys ops-perusteisen koulutuksen tarjonnasta 2013 - 2016
Ops-tarjonta suhteessa nuoriso-ikäluokkaan 9.11.2012 (pdf)
Laskelma koulutusalojen aloittajatarpeista maakunnittain 2016 (xls)

11.5.2012, Dnro 32/531/2012
Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien uudelleen suuntaaminen sekä rakenteellisen kehittämisen toimeenpano (pdf)

24.2.2012, Dnro 10/531/2012
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämislupa (pdf)
liitteet (pdf)

31.3.2011, Dnro 1/500/2011
Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistäminen (pdf) perustelumuistio osa 1, perustelumuistio osa 2 (pdf)

9.2.2010, Dnro 4/530/2010
Järjestämisluvan hakeminen 1.8.2010 vakinaisena alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavaan koulutukseen, ammattistarttiin (pdf)
LIITE Perustelut ammattistarttihakemukselle

2.4.2009, Dnro 5/500/2009
Opetusministeriön suositukset järjestäjäverkon kehittämiseksi (pdf) perustelumuistio (pdf)

22.10.2008, Dnro 19/502/2008
Maksuton opetus sekä opetuksen yhteydessä perittävät maksut ammatillisessa koulutuksessa (pdf)

31.3.2008, Dnro 7/521/2008, kirje OPH:lle
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen valtion talousarviossa vuodelle 2008 varatun ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin osoitetun lisämäärärahan perusteet (pdf)

18.3.2008, Dnro 5/502/2008
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien lisääminen 1.1.2009 lukien
- sekä eräät muut järjestämislupien muuttamista edellyttävät asiat keväällä 2008
(pdf)

25.2.2008, Dnro 2/502/2008, kirje OPH:lle
Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen periaatteet (pdf)

21.1.2008, Dnro 14/502/2007
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen vahvistaminen (pdf)
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus [OPH]

18.10.2007, Dnro 9/502/2007
Opetusministeriön suositukset järjestäjäverkon kehittämiseksi (pdf), muistio (pdf)

12.6.2007, Dnro 146/530/2007
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämislupa (pdf)
Liitteet (pdf)

15.9.2006, Dnro 423/530/2006 
Ammatilliset perustutkinnot 1.8.2006 lukien. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämistä koskevat uudet rajoitukset (pdf)

22.5.2006, Dnro 2/502/2006 
Terveydentilatietojen kysyminen opiskelijaksi pyrkiviltä/opiskelijoilta (pdf)
Liite rekisteriseloste (pdf)

5.4.2006, Dnro 1/502/2006 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishanke (pdf)

30.1.2006, Dnro 2/530/2006 Kokeiluluvan hakeminen 1.8.2006 käynnistyvään ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen:
Kirje ammatillisen koulutuksen järjestäjille (pdf)
Liite 1. Muistio (pdf)
Liite 2. Järjestämislupien esittelijät (pdf)
5.5.2006 Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun järjestäjät (pdf) 

10.11.2003, Dnro 282/430/2003 
Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uusiminen (pdf)
Liite 1. Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille (pdf)
Liite 2. Näyttötutkintoon valmistavan ja OPS-perusteisen koulutuksen opiskelijamäärien toteuma vuosina 2001-2003 (pdf)
Liite 3. Näyttötutkintoon valmistavan ja aikuisille tarkoitetun OPS-perusteisen koulutuksen toteuma vuonna 2002 (pdf)
Liite 5. Näyttötutkintoon valmistavan, aikuisille tarkoitetun opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärien toteutuminen vuonna 2002 (pdf)
Liite 6. Järjestämislupien kokonaisopiskelijamäärät ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen enimmäisopiskelijamäärän määrittely 1.1.2005 alkavaa koulutusta koskien (pdf)

3.3.2003, Dnro 10/400/2003
Kulttuurialan ammatillisen peruskoulutuksen rajoittaminen 1.8.2003 lukien (pdf)

1.2.2002, Dnro 12/430/2002
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen (pdf)

10.4.2001, Dnro 6/400/2001
Rajoitettavaksi määrättyjen ammatillisten perustutkintojen järjestäminen 1.8.2001 lukien (pdf)

30.1.2001, Dnro 6/400/2001
Koulutuksen järjestämislupiin tehtävät uudet ammatillisen peruskoulutuksen järjestämistä koskevat rajoitukset

27.8.1998, Dnro 252/439/1998
Koulutuksen järjestämislupien uudistaminen (pdf)
Liite 1. Koulutuksen järjestämisluvan päätösmalli (pdf)
Liite 2. Ohje liitteessä 1 esitettyyn päätösmalliin (pdf)