Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen

Koulutusjärjestelmässä ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus.

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä työelämään siirtyville nuorille että työelämässä oleville aikuisille. Aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin kuin nuoret. Heillä on myös mahdollisuus osallistua ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, joka on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta.

Ammatillisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on kohottaa ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeista, edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammatilliset perustutkinnot antavat laajat perusvalmiudet alan tehtäviin ja erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämän ammattitaidon vähintään yhdellä osa-alueella sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Kehittämistavoitteet perustuvat valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan. Vuosia 2011 - 2016 koskevassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa ammatillisen koulutuksen painopisteitä ovat mm.

 • koulutuksen laadun, työelämävastaavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen
 • ammatillisen osaamisen vahvistaminen
 • ammatillisen koulutuksen tehokkuuden lisääminen
 • koulutustakuu ja tasa-arvo
 • elinikäinen oppiminen

Ammatillisesta peruskoulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuri­ministeriössä koulutuspolitiikan osaston ammatillisen koulutuksen vastuualue.

Ammatillinen peruskoulutus

 • tutkinnot suunniteltu työelämän tarpeisiin
 • koulutusta järjestetään kaikilla koulutusaloilla
 • tutkintojen laajuus 120 opintoviikkoa (1.8.2015 alkaen 180 osaamispistettä)
 • tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista työpaikoilla (1.8.2015 alkaen tutkintoon sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisena vähintään 30 osaamispistettä)
 • ammatillinen osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä
 • tutkinnot rakentuvat perusopetuksen oppimäärälle
 • soveltuvat myös lukion oppimäärän opiskelleille ja ylioppilastutkinnon suorittaneille, jolloin opiskeluaika on lyhyempi
 • aikaisemmin koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittuun osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa 

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Ammatillinen koulutus