Aikuiskoulutukseen liittyviä työryhmiä

Tälle sivulle on koottu tietoja aikuiskoulutukseen liittyvistä työryhmistä. Lisää tietoja löydät valtioneuvoston hankerekisteri HAREsta.

Erikoistumiskoulutus -työryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuussa 2012 työryhmän korkeakoulututkinnon jälkeisen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on aikuiskoulutuspolitiikan ja korkeakoulupolitiikan tavoitteet huomioon ottaen:

  • määrittää erikoistumiskoulutuksen tehtävä ja tavoitteet
  • määrittää erikoistumiskoulutuksen asema suhteessa tutkintoon johtavaan koulutukseen, korkeakoulujen täydennyskoulutukseen ja muuhun korkeakoulutettujen hyödyntämään täydennyskoulutukseen
  • tehdä esitys tarvittavista säädösmuutoksista, erikoistumiskoulutuksen laadunvarmistuksesta ja erikoistumiskoulutuksen rahoittamisesta
  • kuvata erikoistumiskoulutuksen toteuttamismalleja.


Työryhmän toimikausi: 21.6.2012 - 15.5.2013

Työryhmän asettamiskirje ym. asiakirjat (HARE)

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusten ohjauksen siirtoa valmisteleva työryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat toukokuussa 2012 asettaneet työryhmän valmistelemaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen hallinnollisen vastuun siirtoa opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Työryhmän tehtävänä on:

  • valmistella siirron vaatimat tarvittavat säädösmuutokset molemmille hallinnonaloille
  • laatia ehdotukset toimenpiteistä, joilla vahvistetaan STM:n ohjausta erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksessa
  • tehdä ehdotukset sekä säädösmuutosesitykset tarvittavista yhteistyörakenteista huomioiden sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuskokonaisuus
  • laatia ehdotus koulutuksen rahoituksesta siten, että mahdollisuudet opetuksen laadusta huolehtimiseen paranevat niin palvelujärjestelmässä kuin yliopistoissakin
  • määritellä rahoituksen ja koulutuksen toteutukseen liittyvät palvelujärjestelmän, yliopistojen ja opiskelijoiden vastuut ja velvollisuudet
  • tehdä toimeenpanosuunnitelma mahdollisine siirtymäaikoineen.

Työryhmän toimikausi: 4.5.2012 - 31.12.2013

Työryhmän asettamiskirje ym. asiakirjat (HARE)