Opiskelu ja tutkinnot aikuiskoulutuksessa

Oppilaitosten järjestämää aikuisille tarjottavaa koulutusta toteutetaan kaikilla koulutusjärjestelmän asteilla. Se voi olla tutkintoon johtavaa tai vapaatavoitteista (omaehtoista).

Koulutukseen osallistumisesta on pyritty tekemään mahdollisimman joustavaa, jotta opiskelu olisi mahdollista myös työn ohessa. Opiskelu on ensisijaisesti monimuotokoulutusta, jossa opiskelu jaksottuu lähi- ja etäopetuksen jaksoille. Lähiopetusta tarjotaan useimmiten iltaisin ja viikonloppuisin tai tiiviisti toteutettuina opintojaksoina työn ohessa tai sen lomassa. Osa opinnoista voidaan toteuttaa kokonaan tai osin verkko-opiskeluna.

Tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa opinnot johtavat samoihin tutkintoihin kuin vastaavassa nuorten koulutuksessakin. Aikuisille tarkoitettua tutkintotavoitteista koulutusta järjestetään peruskoulun oppimäärän suorittamisesta korkeakoulututkintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Osa oppilaitoksista on erikoistunut vain aikuiskoulutukseen.

Aikuisille soveltuvin järjestelyin on mahdollista osallistua tutkinto- ja vapaatavoitteiseen koulutukseen:

Tutkintoon johtava koulutus
Vapaatavoitteinen koulutus

Peruskoulutus
Perusopetuksen oppimäärä aikuisille
Perusopetuksen opinnot

Toisen asteen yleissivistävä koulutus
Aikuisten lukiokoulutus
Lukion aineopinnot

Toisen asteen ammatillinen koulutus
Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen
peruskoulutus, ml. oppisopimuskoulutus
 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon
valmistava koulutus, ml. oppisopimus
Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus
Ammatillisten erikoisoppilaitosten
järjestämä ammatillinen koulutus
Ammatillisten erikoisoppilaitosten järjestämä yritysten henkilöstökoulutus

Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutus
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus
 
Avoin ammattikorkeakouluopetus

Yliopistot
Tutkintoon johtava koulutus
Yliopistojen erikoistumiskoulutus
 
Avoin yliopisto-opetus 
 
Yliopistojen täydennyskoulutus

Vapaa sivistystyö:
 
 Kansalaisopistot
Kansanopistot
 Kansanopistot
Liikunnan koulutuskeskukset
 Opintokeskukset
 
 Kesäyliopistot