Ohjeet ja lomakkeet

Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen hakeminen vuodelle 2016 ja vuoden 2015 enimmäismäärän tarkistaminen

Hakuaika: 19.10.2015

Kirje koulutuksen järjestäjille (pdf) (OKM/25/221/2015)

Liite (doc) Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan oheisella hakulomakkeella 19.10.2015 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Lisätietoja:
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
mari.pastila-eklund@minedu.fi
Puh. 02953 30249

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma

Hakuaika: 16.10.2015 

Tavoitteena on edistää vailla toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttaa kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kasvattamiseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteena on vahvistaa koulutuksella 20–29-vuotiaiden, ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten asemaa.

Hakukirje koulutuksen järjestäjille (pdf) (OKM/62/592/2015)

Lomake 1 Valtionavustuksen haku (doc)
Lomake 2 Perusrahoituksen arvioitu toteuma vuonna 2016 (doc)
Lomake 3 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Oppisopimusmuotoinen koulutus (doc)
Lomake 4 Valtionavustuksen haku Hakeva ja tukeva toiminta (doc)

Selvityslomake

Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä (doc)

Hakemukset pyydetään toimittamaan oheisilla hakulomakkeilla 16.10.2015 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Erno Hyvönen
erno.hyvonen@minedu.fi
Puh.0295 330 398

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksen osalta:
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
mari.pastila-eklund@minedu.fi
Puh. 0295 330 249

Erityisavustus: opetus- ja ohjaushenkilökunnan Specima-täydennyskoulutus

Kirje yliopistojen opettajankoulutuslaitoksille ja ammattikorkeakoulujen ammatillisille opettajakorkeakouluille 10.12.2014, OKM/89/592/2014 (pdf)

Hakulomake (doc)

  
Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutus 2014

Päätökset

Nuorten aikuisten osaamisohjelma; hakevaan ja tukevaan toimintaan valtionavustusta saaneet koulutuksen järjestäjät,  19.12.2013 (doc)