Lait ja säädökset

Aikuiskoulutusta järjestetään kaikilla koulutuksen osa-alueilla, joten sitä koskevat hyvin monet säännökset. Ne on koottu koulutuksen lainsäädäntöä yleisesti käsittelevälle sivulle, josta löytyvät myös mm. koulutuksen rahoitusta, hallintoa ja henkilöstön kelpoisuutta koskevat lait.

Tälle sivulle on koottu lähinnä vapaata sivistystyötä koskevat säädökset sekä kooste aikuiskoulutusta säätelevistä laeista. Neuvontatoimintaa ja henkilöstökoulutusta varten ei ole omaa lainsäädäntöä.

Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajantasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

 

Kooste aikuiskoulutusta säätelevistä laeista ja asetuksista: