Etusivu Kirkollisasiat Uskonnonvapaus

Uskonnonvapaus on lailla turvattu perusoikeus

Suomen perustuslaki takaa oikeuden uskonnon ja omantunnon vapauteen. Uskonnonvapauden käyttämistä turvataan uskonnonvapauslailla. Laissa säädetään mm. rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista, yhdyskunnan jäsenyydestä, liittymis- ja eroamismenettelyistä sekä valaa ja vakuutusta koskevista käytännöistä.

Evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkoista säädetään niitä koskevissa erityislaeissa.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen

Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä rekisteröitynyttä uskonnollista yhdyskuntaa. Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään uskonnonvapauslaissa.

Jokainen voi liittyä uskonnollisen katsomuksensa mukaisesti sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, voivatko niiden jäsenet kuulua myös muihin yhdyskuntiin.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta erotaan ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti joko kyseiselle yhdyskunnalle tai mille tahansa maistraatille. Maistraatti lähettää yhdyskunnasta eronneelle vahvistuksen eroamisesta.

Lasten ja nuorten uskonnollinen asema

Lapsi ei automaattisesti kuulu samaan uskontokuntaan kuin vanhempansa. Lapsen uskonnollinen asema, liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroaminen perustuu huoltajien erilliseen tahdonilmaisuun.

Alle 12-vuotiaan uskonnollisesta asemasta päättävät huoltajat yhdessä. Jos huoltajat eivät kuitenkaan syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, äiti voi vuoden kuluessa syntymästä päättää yksinkin lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan.

12-17-vuotiaan uskonnollisen aseman muutos edellyttää lapsen tai nuoren ja hänen huoltajiensa yhteistä päätöstä. Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjallisella suostumuksellaan. Viisitoista vuotta täyttänyt voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat asettaa omia ehtojaan jäsenyydelle.

18 vuotta täyttänyt on täysi-ikäinen ja voi itse päättää uskonnollisesta asemastaan.

Vala ja vakuutus

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta riippumatta jokainen voi valintansa mukaan joko vannoa valan tai antaa vakuutuksen tilanteessa, jossa on velvoitettu vannomaan valan tai antamaan vakuutuksen kuten esim. oikeudessa todistaessaan. Vakuutus kuitenkin annetaan aina, jos se on säädetty velvoittautumisen ainoaksi muodoksi.

Etusivu Kirkollisasiat Uskonnonvapaus