Etusivu Kirkollisasiat Uskonnolliset yhdyskunnat Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ovat yksityisoikeudellisia yhteisöjä, joiden rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa. Suomalaisista noin 1,5 prosenttia kuuluu rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin, joista suurimpia ovat Jehovan todistajat, Suomen Vapaakirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen Adventtikirkko.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoituksiaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tarkoitus ei ole taloudellisen voiton tavoittelu tai muuten pääasiassa taloudellisen toiminnan järjestäminen.

Uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen ja rekisteröinti

Vähintään 20 täysi-ikäistä henkilöä voi perustaa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan. Yhdyskunnan perustamisesta tehdään perustamiskirja, johon liitetään uskonnonvapauslain mukainen yhdyskuntajärjestys.

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimiseksi tehdään perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka myös ylläpitää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva uskonnonvapauslain asiantuntijalautakunta antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausunnon siitä, ovatko yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain mukaiset.

Uskonnolliset yhdyskunnat voivat hakea vihkimisoikeutta

Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkkokunnan pappi tai rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa henkilö, jolla on erikseen myönnetty vihkimisoikeus.

Etusivu Kirkollisasiat Uskonnolliset yhdyskunnat Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat