Etusivu Kirkollisasiat Lait ja määräykset

Kirkkoa ja uskonnollisia yhdyskuntia koskeva lainsäädäntö

Listaan on koottu keskeisiä kirkollisasioihin, uskonnonvapauteen ja hautaustoimeen liittyviä säädöksiä. Säädökset löytyvät valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää säädöstekstien päivitetyt tekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös viranomaisten määräysaineistoja eli esim. opetusministeriön antamia määräyksiä ja ohjeita.

Uskonnonvapauslaki (453/2003)
Lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. Laissa säädetään mm. rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista. 

Kirkkolaki (1054/1993)
Laissa säädetään mm. evankelis-luterilaisen kirkon tehtävästä, tunnustuksesta, jäsenyydestä. 

Laki ortodoksisesta kirkosta  (985/2006)
Laissa säädetään mm. ortodoksisen kirkon tehtävästä, tunnustuksesta, seurakunnista. 

Perusopetuslaki (628/1998)
Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta.   

Lukiolaki (629/1998)
Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää opiskelijoiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. 

Hautaustoimilaki  (457/2003)
Laissa säädetään ihmisen ruumiin hautaamisesta ja tuhkaamisesta, tuhkan käsittelystä sekä hautausmaan. 

Etusivu Kirkollisasiat Lait ja määräykset