Etusivu Kirjastot Rahoitus Yleisten kirjastojen valtionosuudet Yleisten kirjastojen valtionosuudet

Yleisten kirjastojen valtionosuudet

Yleisten kirjastojen käyttökustannusten valtionosuudesta säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009) ja asetuksessa (1732/2009) sekä yleisten kirjastojen perustamishankkeiden, erityistehtävien ja kehittämishankkeiden valtionavustuksista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009) ja asetuksessa (1766/2009).

 

 

 

Etusivu Kirjastot Rahoitus Yleisten kirjastojen valtionosuudet Yleisten kirjastojen valtionosuudet