Etusivu Kirjastot Rahoitus

Kirjastojen rahoitus

Kunnat vastaavat yleisten kirjastopalvelujen järjestämisestä. Kunnat ja valtio rahoittavat yleisten kirjastojen palvelut yhdessä. Valtion rahoitus perustuu kunnille maksettaviin valtionosuuksiin.

Ministeriö ohjaa tieteellisiin kirjastoihin kuuluvan, valtakunnallisia tehtäviä hoitavan Kansalliskirjaston toimintaa ja sen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa.

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä erikoiskirjastojen rahoituksesta päättää se organisaatio, johon ne kuuluvat.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja hankkeisiin sekä ostotukea vähälevikkisen kirjallisuuden hankkimiseen.


Yleiset kirjastot

Kirjaston käyttö ja aineiston lainaus ovat kirjaston asiakkaille maksutonta.

Kunnat saavat kirjastopalveluiden järjestämiseen valtionosuusrahoitusta, jolla katetaan osa kirjastotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata julkisten palvelujen saatavuutta ja tasata kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämiskustannuksissa. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kirjastojen erityistehtäviin ja erilaisiin hankkeisiin.Yleisten kirjastojen ostotuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kirjastoille vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukea. Tukea myönnetään kunnille niiden asukasmäärän mukaan.

Ostotuella voidaan hankkia kirjoja listoilta, jotka valtion kirjallisuustoimikunta ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista.Tieteelliset kirjastot ja muut kirjastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy ohjauksessaan olevien Varastokirjaston ja Näkövammaisten kirjasto Celian kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteista ja tarvittavista resursseista.

Kansalliskirjaston kanssa opetus- ja kulttuuriministeriö käy Helsingin yliopiston neuvotteluun liittyvän erillisneuvottelun neljän vuoden välein. Kirjaston rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa. Tieteellisen kirjastoverkon keskitettyjä palveluja ylläpidetään ensisijaisesti Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston rahoituksella.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen rahoituksesta päättää kyseinen organisaatio. Muiden kirjastojen toiminnasta päättää se organisaatio, johon ne kuuluvat.

Etusivu Kirjastot Rahoitus