Etusivu Kirjastot Linjaukset ja hankkeet

Kirjastopoliittiset linjaukset ja hankkeet

Kirjastot takaavat kaikille tasaveroisen pääsyn tietoon ja kulttuuriin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kirjasto- ja tietopalvelut ovat koko maan kattavia, monipuolisia lähipalveluja. Niiden aineistot ovat sekä painettuja että sähköisiä.

Kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja monikulttuurisuus.

Säädösten lisäksi kirjastoja koskevia linjauksia ja tavoitteita on mm. seuraavissa valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmissa ja julkaisuissa:


Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020
Kulttuuripolitiikan strategia 2020
Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013-2016
Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi

Etusivu Kirjastot Linjaukset ja hankkeet