Etusivu Kirjastot Kirjastoasioiden yhteystiedot

Kirjastoasioiden yhteystiedot

YLEISET KIRJASTOT JA NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTO
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue 
Johtaja: Hannu Sulin

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@minedu.fi,
puh. 0295 3 30004/keskus

Vastuulla toistaiseksi:

 • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
 • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset
 • Kirjastolainsäädännön seuranta ja kehittäminen


Kirjastopolitiikan ryhmän jäsenet ja erikoistumisalueet:

Kirjastoryhmän asiantuntijoiden yhteiset tehtävät

 • Kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen valtion hallintoviranomaisena toimiminen
 • Kirjastolain-, politiikan, -strategioiden ja -ohjelmien toteutumisen varmistaminen
 • Informaatio-ohjaus ja tiedotus
 • Asiantuntijuus: ministerit, valtiosihteerit ja opetusministeriön johto, muut ministeriöt, eduskunta, kansainväliset yhteydet jne.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa

 

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos

puh. 0295 3 30344

 • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
 • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset 
 • Kirjastolainsäädännön seuranta ja kehittäminen
 • Kirjastojen valtionosuus ja -avustusjärjestelmä
 • Kirjastojen valtionrahoitus ja taloussuunnittelu
 • Kirjastojen kansallisten kehittämishankkeiden valtionavustukset
 • Kirjastotoimen kehittämisen valtionavustukset
 • Kirjastotoimen aluehallinto
 • Keskus- ja maakuntakirjastot
 • Kirjastojen erityistehtävät ja -palvelut
 • Kirjastojen perus- ja täydennyskoulutuksen edistäminen 
 • Kirjastojen perustilastot ja arviointi
 • Kirjastot ja mediakasvatus
 • Kirjastot ja monikulttuurisuus
 • Lähialueyhteistyö, Venäjä-foorumi, kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Kirjastoseurat
 • Pohjoismainen yhteistyö

 

Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos

puh. 0295 3 30142

 • Hallitusohjelma ja hallituksen politiikkaohjelmat
 • Kansallinen digitaalinen kirjasto
 • Kansalliset kirjastostrategiset ja -poliittiset linjaukset
 • Digitaaliset tieto- ja kulttuuriperintöaineistot
 • Kirjastojen verkkosisältöjen kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen
 • Tietoarkkitehtuuri ja digitaaliset palvelut
 • Näkövammaisten kirjasto
 • FinElib  
 • EU-tehtävät, kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Kulttuurilehtilautakunnan puheenjohtajuus

 

Tarja Ahlgren, suunnittelija

puh. 0295 3 30055 

 • Kirjastolainsäädännön seuraaminen
 • Kirjastohallinnon ja strategisten linjausten seuraaminen
 • Kirjastotoimintaan liittyvät koordinointi ja tiedotustehtävät
 • Kansallinen digitaalinen kirjasto
 • Kirjastotilastot
 • Selvitykset ja raportit
 • Kirjastotoimen valtionavustusten päätösvalmistelu
 • Kokoukset ja seminaarit
 • Verkkosivut
 • Osoitteistot ja julkaisut 

KORKEAKOULUKIRJASTOT, KANSALLISKIRJASTO, VARASTOKIRJASTO: 
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tiedepolitiikan tulosalue: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, puh. 0295 3 30200

KOULUKIRJASTOT:
Opetushallitus: puh. 029 533 1000/keskus, etunimi.sukunimi@oph.fi

Etusivu Kirjastot Kirjastoasioiden yhteystiedot