Etusivu Kirjastot Kirjastoalan koulutus

Kirjastoalan koulutus ja kelpoisuusvaatimukset

Kirjastoammatillisen henkilöstön riittävyys ja henkilöstön osaaminen ja sen päivittäminen ovat keskeisiä tekijöitä kirjastojen toiminnassa. Kirjastoammattilaisilta edellytetään hyvää perus- ja täydennyskoulutusta, jotta kansalaisten tiedollinen tasa-arvo voisi toteutua. Kirjastoasetuksessa (406/2013) säädetään kirjastohenkilöstön koulutusrakenteesta ja kelpoisuusvaatimuksista kirjastolain 8 § 2 momentin perusteella.

Korkeakoulutaso

Kirjastoalan korkeakoulutason koulutus (pdf)

Muu kuin korkeakoulutaso

Kirjastoalan muu kuin korkeakoulutason koulutus (pdf)

Täydennyskoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tai on mukana järjestämässä valtion aluehallinnon, maakuntakirjastojen, yleisten kirjastojen keskuskirjaston (Helsingin kaupunginkirjasto) tai Suomen kirjastoseuran kanssa kirjastohenkilöstön täydennyskoulutusta koulutuspäivien ja seminaarien muodossa kirjastoalan ajankohtaisista aiheista.

Etusivu Kirjastot Kirjastoalan koulutus