Etusivu Kirjastot Kansainvälinen ja EU-yhteistyö

Kirjastoalan kansainvälinen ja EU-yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli kirjastoalan kansainvälisessä yhteistyössä on vaikuttaa valtioiden ja EU:n tasolla tehtäviin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina hallinnollisissa ja kehittämistehtävissä.

Kulttuuri- ja audiovisuaaliasioita käsitellään EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriministerineuvostossa, jossa kirjastoihin liittyviä asioita ovat mm. aineistojen digitointi ja digitaalinen saatavuus. Suomessa EU:n digitointitavoitteita toteutetaan kansallinen digitaalinen kirjaston (Finna) avulla, josta tiedot välitetään Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan.

Yleisten kirjastojen kirjastohallinnon yhteistyöfoorumi Euroopassa on NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe).

YK:n ja sen järjestöjen toiminnassa tiedonsaantia ja medialukutaitoa koskevia kokonaisuuksia ovat mm. Unescon Information for All -ohjelma sekä YK:n ja ITU:n yhteinen tietoyhteiskuntahanke (WSIS).

Monikulttuurinen ja yhteispohjoismainen kirjastoyhteistyö

Monikielisen kirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen. Monikielinen kirjasto toimii osana Helsingin kaupunginkirjasto-yleisten kirjastojen keskuskirjastoa ja ministeriö myöntää tehtävästä sille erityisen valtionavustuksen. Monikieliseen kirjastotoimintaan myönnetyillä varoilla hankitaan kirjastojen yhteiskäyttöön aineistoa eri kielillä.

 
Suomella on kaksi yhteispohjoismaista kirjastoautoa Lapissa. Autoissa on aineistoa suomeksi, norjaksi, ruotsiksi ja saameksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaa toimintaa Suomessa.

Etusivu Kirjastot Kansainvälinen ja EU-yhteistyö