Etusivu Kirjastot Hallinto

Kirjastot ja valtionhallinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee kansalliset kirjastopoliittiset linjaukset sekä valmistelee hallinnonalansa talousarvioesityksen ja lainsäädännön eduskuntaa varten. 

Yleisten kirjastojen valtion ylimpänä hallintoviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö, jossa kirjastoasioista vastaa taiteen- ja kulttuuriperinnön vastuualueella toimiva kirjastoryhmä.

Kunnat vastaavat kirjastopalveluiden toteuttamisesta. Valtion aluehallintoviranomaisina toimivat 1.1.2014 alkaen Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot, jotka yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa mm. seuraavat ja edistävät väestön tarvitsemia kirjasto- ja tietopalveluja sekä arvioivat niiden saatavuutta ja laatua.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen hallinnosta, rahoituksesta ja toiminnasta päättää kyseinen organisaatio. Erikoiskirjastojen toiminnasta päättää itsenäisesti organisaatio, johon ne kuuluvat.

Näkövammaisten kirjasto ja Varastokirjasto ovat valtion kirjastoja, joiden toiminnasta säädetään lainsäädännöllä. Kansalliskirjasto toimii Helsingin yliopiston yhteydessä, ja sen asemasta on säädetty yliopistolaissa.

Etusivu Kirjastot Hallinto