Etusivu Kirjastot Arvioinnit

Kirjastotoimeen ja -palveluihin liittyvät arvioinnit

Peruspalvelujen arviointi:

Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittaneet aluehallintovirastot vastaavat peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnista. Arvioinnin teemat ja alustavat arviointikohteet perustuvat peruspalvelujen arviointisuunnitelmaan.

Etusivu Kirjastot Arvioinnit