Etusivu Kansainväliset asiat Team Finland -verkosto

Team Finland -verkosto

 

  Team Finland logo_blue_jpg

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Verkoston tavoitteena on tehostaa sektoreiden suomalaistoimijoiden yhteistyötä.

Team Finland -verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö,
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit osana verkostoa

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutiverkostoon kuuluu 16 ulkomailla sijaitsevaa kulttuuri- ja tiedeinstituuttia ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Espoossa. Instituutit ovat keskeinen osa Suomen kansainvälistä kulttuurivaihtoa. Lisäksi ne tukevat  kulttuurivientiä. Instituutit ovat innovatiivisia ja kustannustehokkaita asiantuntijaorganisaatioita, jotka nostavat Suomen näkyvyyttä maailmalla. 

Instituuttien perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ja ne toimivat läheisessä yhteistyössä sijaintipaikkansa Suomen suurlähetystön kanssa. Instituutit saavat projekteilleen rahoitusta myös mm. tiedettä ja kulttuuria tukevilta säätiöiltä, yrityksiltä sekä kotimaisilta ja ulkomaisilta yhteistyökumppaneiltaan. Tämä tuottaa huomattavaa taloudellista lisäarvoa Suomen kulttuurin ja taiteen kansainvälistämiselle.

Instituutit tekevät kotimaassa läheistä yhteistyötä taiteen tiedotuskeskusten ja kulttuurivientiorganisaatioiden kanssa. Instituuttien ja korkeakoulujen yhteistyö vaihtelee riippuen instituutista.

Team Finland yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä:

Kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi
puh. 0295 3 30242
etunimi.sukunimi@minedu.fi

Etusivu Kansainväliset asiat Team Finland -verkosto