Opetus- ja kulttuuriministeriön Venäjä-yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää yhteistyötä Venäjän kanssa asiantuntemuksen ja tiedon vaihdolla, yhteistyöllä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä verkostoilla.

Venäjä on mukana monenvälisessä yhteistyössä kuten Barentsin alueen euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa sekä Itämeren alueen maiden yhteistyössä. Venäjä-yhteistyötä tehdään lisäksi EU:n raja-alueyhteistyöohjelmien puitteissa ja pohjoisen ulottuvuuden käsitteen alla.

Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemisen vahvistamista kehitetään mm. opiskelija- ja asiantuntijavaihdolla.