Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Sukukansayhteistyön tavoitteena on auttaa Venäjän suomalais-ugrilaisia kansoja säilyttämään koulutuksellisia ja kulttuurisia suhteita Suomen kanssa.

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa perustuu vastavuoroiseen kumppanuuteen ja hankeyhteistyöhön seuraavilla painopistealueilla:

1) suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ylläpito ja kehittänen monikulttuurisessa yhteiskunnassa
2) suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ylläpito ja kehittäminen
3) kansalaisjärjestöjen tekemän suomalais-ugrilaisen kulttuurialan yhteistyön kehittäminen.