Etusivu Kansainväliset asiat Ohjelmat ja aloitteet

Ohjelmat ja aloitteet

Kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä strategisia tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin ohjelmin ja aloittein. Opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta keskeisiä ovat mm. Aasia-toimintaohjelma, kestävän kehityksen edistäminen, kulttuurivienti sekä Venäjän ja lähialueiden yhteistyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on myös sen toimialojen kansainväliseen toimintaan liittyviä strategioita ja ohjelmia kuten korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia 2010, Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelma Baltic 21E sekä kulttuuriviennin edistämisohjelma.

Etusivu Kansainväliset asiat Ohjelmat ja aloitteet