Etusivu Kansainväliset asiat

Kansainväliset asiat

Kansainväliseen toimintaan kuuluu mm.

  • osallistuminen toimialan merkittävien kansainvälisten järjestöjen ja alueneuvostojen toimintaan
  • erilaisiin haasteisiin ja teemoihin liittyvien ohjelmien ja aloitteiden toteuttaminen
  • kulttuuriyhteistyön tukeminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimialaansa kuuluvat linjaukset ja sopimukset kansainvälisten järjestöjen, neuvostojen ja muiden organisaatioiden yhteistyötä varten.

Ministeriö osallistuu mm. YK:n ja sen järjestöjen  toimintaan. Koulutukseen liittyvää yhteistyötä tehdään myös OECD:n puitteissa. Urheiluun liittyvää dopingin vastaista työtä tehdään Maailman antidopingtoimisto WADAn kanssa.

Merkittävät alueelliset yhteistyöjärjestöt ovat OECD ja Euroopan neuvosto. Pohjoismaiden ministerineuvosto koordinoi pohjoismaista yhteistyötä koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin liityvissä asioissa. Lisäksi ministeriö osallistuu Itämeren maiden ja Barentsin alueen yhteistyöhön alueneuvostoissa.

EU:n ulkosuhdetoiminta ja siihen liittyvät laaja-alaiset kehityspoliittiset tavoitteet tarjoavat kanavan yhteistyölle kolmansien maiden kanssa.

Ministeriöllä on strategioita ja ohjelmia, jotka keskittyvät esimerkiksi tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai aiheeseen.

Ministeriö myös edistää ja tukee mm. kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä. Yhteistyöstä on sovittu myös maiden välisissä kulttuurisopimuksissa ja -ohjelmissa.

Etusivu Kansainväliset asiat