Etusivu Julkaisut Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu

Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu 
 • Tekijät
 • Muhonen Reetta, Eskola Olli, Leino Yrjö ja Pölönen Janne 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:12 
 • Julkaistu
 • 2016 
 • Sivumäärä
 • 130 
 • ISBN
 • 978-952-263-397-2
   
 • ISSN
 • 1799-0351 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (3169 kb)

Tiivistelmä

Hankkeessa tarkasteltiin monitieteisyyden suhdetta tutkimuksen laatuun seuraavin bibliometrisin aineistoin:

- Thomson Reutersin Web of Science -julkaisutietokanta (WoS) vuosilta 2000–2011, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämän Julkaisufoorumin aineisto vuosilta 2011–2014 ja opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta keräämät julkaisutiedot vuosilta 2011–2012.

- Vuosina 2000–2011 Suomen monitieteisen Web of Science -julkaisemisen osuus kasvoi maltillisesti. Sekä Suomen että maailman WoS-julkaisut saivat keskimäärin sitä enemmän viittauksia mitä monitieteisempiä ne olivat. Tutkimuksen analyysit osoittavat kuitenkin julkaisujen monitieteisyyden ja viittausmäärien suhteen vaihtelevan voimakkaasti tieteenaloittain. Myös monitieteisen julkaisemisen tyypillisyys vaihtelee tieteenaloittain.

- Vuosien 2011–2014 Julkaisufoorumi-aineiston perusteella analysoitiin kysymystä, asettuvatko monitieteiset julkaisukanavat ja julkaisut yksialaisia heikompaan asemaan Julkaisufoorumiluokituksessa. Näin tarkasteltuna monitieteisyyden ja tutkimuksen laadun välillä ei havaittu yhteyttä. Julkaisufoorumi-luokitus ei tässä tehdyn analyysin perusteella aseta monitieteisiä julkaisuja yksitieteisiä julkaisuja heikompaan asemaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallissa.

- Tutkimuksessa monitieteisyyden suhdetta laatuun tarkisteltiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruuaineiston valossa. Tutkimustulosten perusteella sekä tutkijan eri tieteenaloilla julkaisuaktiivisuudella että julkaisun monitieteisyydellä on positiivinen yhteys julkaisun laatuun: mitä useammalla alalla tutkija on julkaissut tai mitä useamman eri tieteenalan tekijöitä julkaisuun on osallistunut, sitä korkeamman julkaisufoorumitason julkaisukanavilla artikkelit keskimäärin on julkaistu.

Etusivu Julkaisut Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu