Etusivu Julkaisut Miten tohtorit työllistyvät

Miten tohtorit työllistyvät

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Miten tohtorit työllistyvät 
 • Tekijät
 • Katri Haila, Risto Karinen, Antti Kaihovaara, Antti Eronen ja Arja Haapakorpi 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:3  
 • Julkaistu
 • 12-02-2016 
 • Sivumäärä
 • 72 
 • ISBN
 • 978-952-263-388-0 (pdf) 
 • ISSN
 • 1799-0351 (pdf)  
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (1058 kb)

Tiivistelmä

Selvityksessä on tarkasteltu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tohtoreiden työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä ja vastattu toimeksiannon kysymyksiin miten ja miksi tohtorit työllistyvät.

Tohtorikoulutettujen määrä Suomessa on kasvanut huomattavasti viimeisen 25 vuoden aikana muun muassa 1990-luvulla käynnistyneen tohtorikoulutuksen kehittämistyön tuloksena. Siitä huolimatta, että tohtorien työttömyys on noussut 2000- ja 2010-luvuilla selvästi nopeammin kuin minkään muun koulutusasteen työttömyys, tohtorit työllistyvät korkeakoulutetuista edelleen parhaiten.

Toimeksiannon kysymyksiä lähestyttiin seuraavien aineistojen avulla: dokumentti- ja kirjallisuusanalyysi, haastattelut, sähköinen kysely ja ohjausryhmän keskustelutilaisuus. Kyselyyn saatiin erinomainen määrä vastauksia: yhtensä 1 808 tohtoria ja 357 jatko-opiskelijaa vastasi kyselyyn. Kaikkiaan selvityksessä haastateltiin 33 asiantuntijaa.

Tohtoreiden työllistymiseen vaikuttavat tohtoreiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja jatkokoulutuksen laadun ohella hyvin merkittävästi ulkoiset tekijät kuten vallitsevat taloussuhdanteet.
Selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä ovat:

 • Tohtorien osaaminen hyödynnettävissä olevana yhteiskunnan pääomana korostuu työn luonteen muuttuessa yhä enemmän verkostomaiseksi
 • Tohtorintutkinto ei ratkaise rekrytoinnissa eikä jatkotutkinnon nopea suorittaminen edistä työllistymistä
 • Alan laaja tuntemus, monialaisuus ja verkostojen kehittyminen ovat keskeisiä tekijöitä tohtoreiden työllistymisen kannalta.
 • Apurahalla tohtoriksi opiskelevilla ovat heikoimmat työllistymismahdollisuudet.
 • Jatkokoulutuksen toteutus työelämän näkökulmasta vaihtelee yliopistojen välillä ja yliopistojen sisällä.

Selvityksessä laadittiin seuraavat kehittämisehdotukset:

 • Uravalmennus tulisi kytkeä tohtorikoulutukseen.
 • Alaan perehtymistä laajasti koulutuksen aikana tulisi vahvistaa.
 • Monitieteisyyttä ja monialaisuutta tulisi edistää entistä vahvemmin.
 • Työntekijöiden liikkuvuutta molempiin suuntiin yritysten, järjestöjen, säätiöiden ja
  yliopiston välillä tulee vahvistaa.
 • Tohtorikoulutettavalle tulisi varmistaa kaksi ohjaajaa.
Etusivu Julkaisut Miten tohtorit työllistyvät