Etusivu Julkaisut Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025

Vi värnar om vårt gemensamma arv; Verkställighetsplanen för den Nationella världsarvsstrategin fram till år 2025

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Publikationens namn
 • Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025 / Vi värnar om vårt gemensamma arv; Verkställighetsplanen för den Nationella världsarvsstrategin fram till år 2015 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:43 
 • Publicerad
 • 2016 
 • Sidoantal
 • 82 
 • ISBN
 • 978-952-263-438-2 (tryckt) 
  978-952-263-439-9 (PDF) 
 • ISSN
 • 1799-0343 (tryckt), 1799-0351 (PDF) 
 • Språk
 • finska / svenska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska / på svenska (2284 kb)

Sammandrag

I verkställighetsplanen för den Nationella världsarvsstrategin konkretiseras målen och åtgärderna 2015 - 2025 i den Nationella världsarvsstrategin, som statsrådet godkände 16.4.2015 genom ett principbeslut. Enligt världsarvsstrategin är Finland en ansvarsfull världsarvspåverkare vars världsarvsobjekt fungerar som modell för andra vad gäller skydd, underhåll och presentation. Världsarvsobjekten, som var och en kan ta del av, är ett gemensamt livskraftigt arv.

Verkställighetsplanen delas enligt strategin in i fem underlydande riktlinjer: Finlands världsarvspolitik, bevarandet av världsarvsobjekten, resurserna och kunnandet, medvetenheten om världsarvet och en presentation av objekten samt gemenskaperna.

I Finland finns för närvarande sju världsarvsobjekt, av vilka sex objekt representerar kulturarvet och ett objekt naturarvet. Detta förutsätter samarbete mellan de olika aktörerna inom statsförvaltningen. Samarbete och växelverkan är också förutsättningar för att det ska gå att på ett lyckat sätt verkställa strategin. Utöver staten omfattar förutsättningarna speciellt världsarvsobjektets ansvariga parter och dess intressegrupper. Dels är världsarvsobjekten en resurs inom ett specifikt område. Objekten fungerar som attraktiva resmål och i den här egenskapen främjar de ortens näringslivsverksamhet. Dels är objekten också mångdimensionella inlärningsmiljöer och de stöder en hållbar utveckling och livslång inlärning.
Etusivu Julkaisut Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025